Kennismaken

De Stichting Apeldoorn Atletiekstad is een overkoepelende organisatie voor atletiekverenigingen en -stichtingen in Apeldoorn. Opgericht op 28 augustus 1998, stelt de Stichting zich ten doel de beoefening van de atletieksport in Apeldoorn te bevorderen en de positie van Apeldoorn als centrum van de Nederlandse atletiek te versterken. Zij doet dit primair door het werven en aanwenden van gelden en andere middelen voor sportfaciliteiten en -evenementen. Meer specifiek richt zij zich op de begeleiding van getalenteerde atleten en de ondersteuning van de bij de Stichting aangesloten organisaties op het gebied van promotie en publiciteit.